Vad ingick i LifeGene hälsokontroll?

Medicinskt utbildad personal genomförde hälsokontroll på över 29,500 deltagarna i LifeGene.

Mått i LifeGene:
 • Längd
 • Midje- höft- och bröstkorgsmått
 • Vikt
 • Fettfördelning i kroppen (ett komplett BMI ingår)
 • Blodtryck och puls

Resultaten från de fysiska mätningarna fick deltagarna veta direkt efter att mätningarna var gjorda.

Dessutom fick deltagarna testa sin:

 • Hörsel
 • Lungfunktion

Deltagarna fick lämna blod- och urinprov. Vuxna fick lämna upp till 50 ml blod (icke fastande) och mängden blod för bar berodde på åldern. Alla deltagare över 15 år fick resultaten från följande analyser hemskickade till sin folkbokföringsadress:

 • Hemoglobin
 • Långtidssocker (HbA1c)
 • Snabbsänka (CRP)
 • Njurvärde (Kreatinin)
 • Kolesterol
 • Apolipoprotein A1
 • Apolipoprotein B