Tack för ditt deltagande i LifeGene!

Vi kommer att aktivera denna sida nästa gång vi erbjuda ett tillfälle att svara på en ny enkät. Vi planerar att kontakta alla deltagare hösten 2019.

Det går inte att boka ett hälsotest på LifeGenes Testcenter för eftersom vi har ett uppehåll i insamlingen av hälsotester.

Rätt att få ut information

Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Enligt lagen har du rätt att få tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter, samt rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Skicka din ansökan till:
Registrator
Telefon: 08-524 865 95
Fax: 08-31 11 01
E-post: registrator@ki.se
Adress: Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Provresultat

Tyvärr har vi ingen laglig rätt att visa dina resultat här. Om du vill kan vi skicka dem med post till din folkbokföringsadress. Skicka i så fall ett mail till info@lifegene.se eller ring 08-524 87418.