Avsluta mitt deltagande

Ditt deltagande i LifeGene är helt frivilligt och kan när som helst avslutas utan att du behöver ange någon orsak.

Om du vill avsluta ditt deltagande i LifeGene men vill att redan insamlade prover skall få användas i framtida forskning så räcker det med att du skickar ett mail till oss på info@lifegene.se och säger att du inte längre vill bli kontaktad av LifeGene men att LifeGene får använda redan insamlade prover. Då kommer vi att avregistrera dig och skicka en bekräftelse på att så har skett. Du kommer då inte att bli kontaktad igen.
Om du vill avsluta ditt deltagande och inga eller delar av prover och enkätsvar inte får användas för framtida forskning kan du antingen ringa oss på 08-524 87418 eller maila oss på info@lifegene.se.

Vi kommer då att skicka hem en blankett till dig som du fyller i och returnerar till oss. Vi avslutat sedan ditt deltagande i enlighet med dina önskemål på tillbakadragandet blanketten.

Det finns olika nivåer av tillbakadragande av samtycket. Vilken du väljer är upp till dig och alternativen ser du på blanketten. Om det är oklart vilket alternativ du vill välja är du alltid välkommen att kontakta oss.

Blanketten ser du här