LifeGene är ett unikt projekt för bättre kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa.

LifeGene består av två delmoment, en webbaserade frågeformulär samt en hälsotest med provtagning. Enkäten besvarades årligen, hälsotestet enbart vid ett tillfälle. Vi kommer att avsluta insamling av data med en webbaserade frågeformulär under hösten 2019.

LifeGene började i september, 2009 och innehåller information från totalt 52,107 deltagare. Blod, serum och urin från fler än 29,500 deltagare är förvarade i KI Biobank.