LifeGene är ett unikt projekt för bättre hälsa

LifeGene är ett unikt projekt för bättre kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa.

Inom medicinsk vetenskap finns fortfarande outforskade områden och vi tror att LifeGene kommer att ge helt nya möjliheter för att få mer kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och hälsoproblem som exempelvis astma, allergier, infektioner, fetma, kroniskt trötthet och smärta, och de stora sjukdomarna senare i livet – hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

LifeGene består av två delmoment, en webbaserade frågeformulär samt en hälsotest med provtagning. Enkäten besvarades årligen, hälsotestet enbart vid ett tillfälle. Vill du läsa mer om vår rekrytering kan du ta en titt på vår broschyr här. Vi kommer att avsluta insamling av data med en webbaserade frågeformulär under hösten 2019.

LifeGene började i september, 2009 och innehåller information från totalt 52,107 deltagare. Blod, serum och urin från fler än 29,500 deltagare är förvarade i KI biobank.

Rekrytering av nya deltagare i LifeGene är avslutad.

Svenska forskare i ett gemensamt krafttag för bättre hälsa

Bakom LifeGene står sju svenska universitet med sina medicinska fakulteter. Karolinska Institutet är värd för projektet och har en ledande och koordinerande funktion. De övriga medverkande universiteten är: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet och Umeå universitet.

Det pågår flera forskningsprojekt på LifeGene. För mera information klicka här (https://lifegene.se/for-scientists/ongoing-research/)

LifeGene har finansierats genom anslag från Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, AFA Försäkring samt Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser. Idag samarbetar LifeGene med Stockholms läns landsting (SLL)